Eiwerk Artiesten Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
DJ WORKSHOPS Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Muziekcentrum Eiwerk Amsterdam Dagbesteding WMO
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Eiwerk muziekcentrum Dagbesteding Amsterdam Muziek
Eiwerk Muziekcentrum Amsterdam dagbesteding
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Dagbesteding Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum
Workshops Eiwerk Amsterdam Dagbesteding Buurtteams Muziekcentrum

Download Supportbrief 01-2021 met bijlagen

Download Raadsadres 13-12-2020

Update 21-01-2021:
De gemeente Amsterdam heeft 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsprocedures van de aanvullende ondersteuning WMO en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder, deels in te trekken en een nieuwe procedure te gaan organiseren. Meer nieuws volgt tussen april en juli 2021.

Voor meer informatie:   https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/inkooptraject-aanvullende-ondersteuning/

 

—————————————————————————————————————————————————

 

 

Eiwerk moet blijven klinken!

Eiwerk is een stadsbreed muziekcentrum waar sinds 2008 mensen met psychiatrische en maatschappelijke kwetsbaarheden serieus werken aan hun veerkracht en weerbaarheid, én waar een belangrijke brug wordt geslagen tussen zorg, muziekonderwijs, cultuur en welzijn. Het muziekcentrum is een begrip in Amsterdam (en daarbuiten). Een plek voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling, participatie en vaak een reddingsboei voor mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problematiek.

Muziek helpt mensen om zich te laten horen, op elkaar af te stemmen, te luisteren, zich beter te voelen. Muziek roept bewezen op tot levenskracht en helpt emoties een plek te geven. Samen muziek maken geeft zelfvertrouwen en verstevigt de basis. Voor deelnemers van Eiwerk is dat van levensbelang. Eiwerk ontvangt al jaren financiering van de gemeente Amsterdam, eerst als onderaannemer en later als gewaardeerd hoofdaannemer voor dagbesteding WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De aanpak wordt hoog gewaardeerd door deelnemers (cliënten beoordelen Eiwerk gemiddeld met een 9), hun familie, begeleiders, vrijwilligers, docenten én de gemeente.

Echter! Gemeente Amsterdam heeft in de aanbesteding ‘aanvullende dienstverlening WMO’ de inschrijving van Eiwerk niet gehonoreerd. Moeten wij constateren dat Amsterdam geen plaats meer heeft voor de succesvolle aanpak van Eiwerk? Daar leggen wij ons niet bij neer! Meer dan honderd Amsterdammers met een GGZ of sociaal kwetsbare achtergrond zouden zonder de financiering de dagbesteding verliezen die hen helpt om op de been te blijven. Dat kan toch niet zo zijn?

Eiwerk maakt deel uit van de groeiende beweging van kleinschalige, hoogwaardige initiatieven in óf gerelateerd aan zorg, die de mens centraal stellen, niet ‘zijn of haar diagnose’. Met het besluit Eiwerk niet te gunnen, snijdt de gemeente deze perspectiefrijke ontwikkeling de pas af.

Wij, supporters van Eiwerk, doen een dringend beroep op de gemeente Amsterdam om dit voor Nederland unieke initiatief voor de komende jaren opdracht te verstrekken en daarmee in ieder geval tot 2027 een solide financiële basis te bieden. Eiwerk moet haar activiteiten kunnen continueren en de perspectiefrijke aanpak verder kunnen ontwikkelen. Wij staan voor Eiwerk!

Deze verklaring wordt ondersteund door oa:  Prof. dr. Jim van Os, Hoogleraar Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht | Corine van de Burgt, directeur bestuurder stichting De Omslag | Jules Tielens, Psychiater en oa initiatiefnemer Rock Therapy Tour | Bert Stavenuiter, directeur Mind Ypsilon | Prof. dr. Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie, Universiteit van Amsterdam | Jack van der Kruijs, Landelijk netwerk GGZvriendelijke Gemeente | Sanne Scholten, Directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst | Karin Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie | Maria Wüst, oud-studieleider master Kunsteducatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Rebecca Schaefer, Associate Professor, Hoofddocent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie, Universiteit Leiden | Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist | Daniël Giltay Veth, adviseur transformaties sociaal domein | Mieke Cardol, Lector Disability Studies bij Hogeschool Rotterdam | Christine Dedding, Associate Professor Amsterdam UMC, Participatie en Co-creatie in gezondheidszorg | Dr. Crétien van Campen, Sociaal Cultureel Planbureau, Wetenschappelijk strateeg Kwaliteit van leven | Gee de Wilde, klinisch psycholoog, taskforce vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg | Doortje Kal, Emeritus bijzonder lector Kwartiermaken Universiteit voor Humanistiek, projectleider implementatieprogramma kwartiermaken ism WMO-werkplaatsen.